Комунальний Заклад "Запорізька спецiалiзована школа-iнтернат II-III ступенiв "Січовий колегіум" Запорiзької Обласної Ради - Офіційний сайт
Всеукраїнська Інтернет-конференція лідерів учнівського самоврядування “Здоров’я дитини сьогодні – здоров’я нації завтра”.
19 Січ 2015, Понеділок

12 лютого 2015 року відбудеться Всеукраїнська Інтернет-конференція лідерів учнівського самоврядування “Здоров’я дитини сьогодні – здоров’я нації завтра”.

Напрями роботи конференції:

  1. Здоровий спосіб життя – вибір сучасної учнівської молоді.
  2. Ціннісне ставлення до здоров’я – запорука життєвого успіху.
  3. Впровадження здоров’язбережува­льних проектних технологій у навчально-виховний процес.
  4. Партнерство як засіб формування здоров’язбережувальних компетент­ностей.

Календар проведення конференції:

до 05.02.2015 – прийом заявок і тез на електронну адресу liderconf15@gmail.com

9.02.11.02.2015 – обговорення поданих матеріалів на сайті;

12.02.2015 з 1400 до 1600 – проведення Всеукраїнської Інтернет-конференції лідерів учнівського самоврядування на сайті http://internet-conf.blogspot.com/     у режимі  on line. Порядок підключення буде подано.

Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені на сайті http://internet-conf.blogspot.com/ та опубліковані у збірнику матеріалів Всеукраїнської Інтернет-конференції лідерів учнівського самоврядування «Здоров’я дитини сьогодні – здоров’я нації завтра».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ матеріалів:

обсяг – 2-3 стор.;

мова – українська;

текст статті має бути оформлений у форматі Word 98-2003 (doc);

шрифт – Times New Roman, 14 кегль;

абзац – міжрядковий інтервал – 1,5 см, відступ – 1,25 см;

параметри сторінок: розмір лівого береги – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.

на початку  обов’язково зазначити ім’я та прізвище автора, клас, посада в учнівському самоврядуванні,  ініціали та прізвище координатора,   посаду, назву навчального закладу, місто;

назва проекту – по центру великими літерами – виділена напівжирним;

через 1 інтервал – текст статті;

вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються.

Матеріали обов’язково повинні містити такі елементи:

формулювання теми, мети проекту, постановка завдань;

етапи реалізації;

виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів на даному етапі;

кількісні та якісні показники виконаних завдань;

висновки і перспективи подальшої реалізації проекту.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам,

не друкуватимуться!

Зразок оформлення матеріалів

Петро Петренко,

Голова шкільної ради старшокласників,

учень 10 класу,

І.І. Іванов,

координатор, учитель хіміїї 

  гімназії № 1

Чернівецької міської ради

 ТЕМА ПРОЕКТУ

Текст

Заявки про участь у конференції і тези просимо надсилати в електронному варіанті на адресу оргкомітету – liderconf15@gmail.com

Додаткова інформація:

050-603-95-26 – Ольга Петрівна Осовська,

050-281-72-73 – Ірина Миколаївна Шепенюк,

ЗАЯВКА

про участь у

Всеукраїнській

Інтернет-конференції

лідерів учнівського самоврядування

«Здоров’я дитини сьогодні – здоров’я нації завтра»

Прізвище, ім’я, по батькові лідера/координатора
Місце навчання/роботи
 посада в учнівському самоврядуванні, клас
Назва секції
Тема доповіді
Мобільний телефон
Е-mail

 

<- Попередній пост | Наступний пост ->
Коментарі:

Залишити відповідь