Комунальний Заклад "Запорізька спецiалiзована школа-iнтернат II-III ступенiв "Січовий колегіум" Запорiзької Обласної Ради - Офіційний сайт
Проектна діяльність

У виховній системі Запорізького Січового колегіуму

Концепція виховної роботи Січового колеґіуму виходить з ідеї його створення як закладу для обдарованих дітей із сільської місцевості, а також ідеї традицій освітньої форми колегіуму як навчального закладу. Звичайно, має велике значення і те, що заклад розташовано майже на о. Хортиці – духовному серці України, осередку козацької слави.

Метою створення виховної системи колеґіуму є формування всебічно розвиненої особистості, життєвої і соціальної компетентності учнів, забезпечення умов для їх самовиховання та самореалізації, згуртування учнівського колективу, формування почуття відповідальності за духовний світ колеґіантського братства, формування свідомої громадянської позиції.

Визначальними принципами побудови виховної системи колегіуму є:
Принцип гуманізації та демократизації виховного процесу: педагогічне співробітництво вчителя та учня; створення добровільного демократичного товариства учнів;
Принцип особистісно орієнтованого підходу до навчально-виховного процесу: вивчення здібностей, можливостей, психофізичного стану колеґіантів; становлення ціннісних систем особистості, які визначають її життя і діяльність; створення умов для самореалізації і самовираження учнів в різних сферах діяльності.
Принцип єдності загальнолюдського і національного: формування високої духовної культури, гуманістичного мислення крізь призму національних цінностей.
Принцип культурологічного підходу: правова, політична, економічна освіта учнів;гуманітарний напрямок навчання; розвиток у колегіантів естетичного смаку та розуміння прекрасного.


Виходячи з цих принципів, адміністрація та педагогічний колектив обрали одним із шляхів для реалізації поставленої мети саме метод проектів як технологію, яка дозволяє формувати особистісні якості, котрі розвиваються саме в практичній діяльності учнів а також допомагає вирішувати пізнавальні й творчі завдання в співробітництві. Тому невипадково серед учнів та вчителів колеґіуму панують суб’єкт-суб’єктні стосунки, коли учень може виступати навіть консультантом, партнером вчителя. Будуючи проектну діяльність у виховній роботі, педагоги колегіуму користуються усвідомленням того, що кожен учень є самоцінним, має свій досвід та сприйняття навколишнього світу.


Позакласна виховна робота закладу складається з низки проектів, яку можна представити в схемі:

projects

Проекти:

– Тиждень проектів

«Крила твої, Надіє»

Навчальний проект Quest “Zaporizhzhia in faces”

(Не)конференція міні-EdCamp Запоріжжя

«Молодь дебатує»

Навчальний проект «Медіаосвіта»

-«Основи STIAM – Робототехніка»