Комунальний Заклад "Запорізька спецiалiзована школа-iнтернат II-III ступенiв "Січовий колегіум" Запорiзької Обласної Ради - Офіційний сайт
Друковані праці

Наукові статті вчителів

 1. Акініна Т. Б. Формування предметних умінь та навичок учнів під час вивчення курсу математики в 6 класі / Т.Б. Акініна // Математика в школах України. – № 19-21. – 2014
 2. Аджимян О. Р., Сокол І.М. Програма спецкурсу “Мережеві технології Веб 2.0” : 9-11 класи / О. Р. Аджимян, І. М. Сокол // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – № 8. – С. 39-41.
 3. Аджимян О. Р. Пошуки скарбів для учнів або geocaching / О. Р. Аджимян // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. – № 4. – С. 44–48.
 4. Коваленко П. О. Навчальна програма з основ медіграмотності 8 (9) клас (пропедевтичний курс). / П.О. Коваленко // Київ. – 2013
 5. Коваленко П. О. Практична медіа освіта: авторські уроки / П.О.Коваленко // Бібліотека масової комунікації Академії української преси. – 2013
 6. Коваленко П. О. Основи медіа грамотності. Плани – конспекти уроків. Навчально – посібник для вчителя 8 (9) клас / П.О.Коваленко // Академія Української Преси. – 2014
 7. Лукашенко М. П. Початок української революції / М.П. Лукашенко // Історія України. – № 20. – 2014
 8. Лукашенко М. П. Шістдесятництво як явище соціальне і культурологічне [Текст] : історія України, українська література. Рівень стандарту / академічний. 11-й клас / М. Лукашенко // Історія України. Шкільний світ. – 2017. – N 2. – С. 17-22
 9. Лукашенко М. П. Що таке правила та як вони виникають. Правознавство. Практичний курс. 9-й клас [Текст] / Мирослава Лукашенко // Історія України. – 2015. – Серп. (№ 16), Вкладка “Правознавство та інші суспільні дисципліни”. – Серп. (№ 8). – С. 13-16 : ілюстр.
 10. Кононенко І. П. Математичний карусель /І.П. Кононенко // Математика в школах України – № 16-18. – 2013
 11. Нагорнова Т. Ю. Розв’язування задач за допомогою пропорції / Т.Ю. Нагорнова // Все для вчителя. – № 12. – 2013
 12. Михайлова В. В. Культура мови, порядок слів у реченні. Методична розробка по культурі мови «Я учу русскому языку». – 2014
 13. Гутарук Н.В., Сокол І.М. QUEST “ZAPORIZHZHIA IN FACES” / Н.В. Гутарук, І.М. Сокол // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – № 1.– С.74-79
 14. Сопін І.М., Сокол І.М. Основні помилки при створенні освітнього блогу / І.М. Сопін, І.М. Сокол // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 15-17 квітня 2015).
 15. Сокол І.М. Урок-квест у 10му класі «В пошуках скарбів» / І.М. Сокол // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – № 6. – С. 45–48.
 16. Сопіна О.М., Сокол І.М. Формування іншомовної комунікативної компетентності засобами сучасних інформаційно-комунікаційних технологій / О.М. Сопіна, І.М. Сокол // Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 15-22 травня 2017).
 17. Сопіна О.М., Сокол І.М. Використання сучасних інформаційно_комунікаційних технологій у викладанні англійської мови / І.М. Сокол, І.М. Сопіна // Комп’ютер в школі та сім’ї. – № 7. – 2016. – С.21-25.
 18. Сопіна В.В., Сокол І. М. Розвиток творчого потенціалу вчителя / І. М. Сокол, В. В. Сопіна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірн. наук. праць Уманського держ. пед.університету ім. Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017 – Випуск 56. – С.182-189
 19. Сопіна В.В., Сокол І.М. Міні-EdCamp як нова форма позакласної роботи з учнями та їхніми батьками / І.М. Сокол, В.В. Сопіна // Заступник директора школи. – № 10. – 2016. – С.43-50.
 20. Сокол І.М. Створення та ведення освітнього блогу : методичні рекомендації / Укладач І.М.Сокол. – Кругозір, 2015. – 40с.
 21. Сокол І., Сопіна О., Свириденко І. Застосування технології дебатів для розвитку ключових компетентностей учнів / І. Сокол, О. Сопіна, І. Свириденко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірн. наук. праць Уманського держ. пед.університету ім. Павла Тичини / [ред.кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017 – Випуск 57. – С.112-120
 22. Гутарук Н.В. Використання квест-технологій на уроках англійської мови в контексті роботи з обдарованими дітьми / Н.В. Гутарук //  Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали міжнар.наук.конференції (м.Запоріжжя, 15-17 квітня 2015).
 23. Чеховська Л.Й. Проектне навчання на уроках української літератури у середній школі : наук.-метод. посіб. / Л. Й. Чеховська. – Запоріжжя : Запоріжжя, 2010. – 263 c. – укp.
 24. Чеховська Л.Й. Реалізація культурологічного підходу до навчально-виховного процесу (з досвіду роботи) / В. Єршова, Л. Чеховська // Освіта і упр.. –  – 9, № 3. – С. 173-179. – Бібліогр.: 5 назв. – укp.
 25. Чеховська Л.Й. Вільний інтелектуал формується у школі. Проектно-проблемний метод навчання як одна з форм особистісної освіти / Л. Й. Чеховська // Гуманіт. науки. – 2005. – № 2. – С. 19-22. – укp.
 26. Чеховська Л.Й. Урок літератури в контексті духовного життя [Текст] / Л.Й. Чеховська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – №3. – С. 2-3
 27. Чеховська Л.Й. Компетентнісно спрямований підхід у вивченні літератури як умова подолання відчуженості у навчанні [Текст] / Л. Й. Чеховська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – N 5 (травень). – С. 21-25 : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
 28. Чеховська Л.Й. Ідея патріотизму в художньому творі та її відкриття за допомогою герменевтичного аналізу : Василь Голобородько “Ми йдемо” / Л. Й. Чеховська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 6(червень). – С. 20-26