Комунальний Заклад "Запорізька спецiалiзована школа-iнтернат II-III ступенiв "Січовий колегіум" Запорiзької Обласної Ради - Офіційний сайт
Візитна картка школи

Адреса: Україна, 69097,dsc_3922-kopyya

м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 19

E-mail:  yershova@meta.ua,   sichoviycolegium@gmail.com

Телефон: 8 (061) 286 20 80 (секретар)

Керівник: Єршова Валентина Омелянівна.

Ліцензiя колегiумуПризначення закладу:  створення оптимальних умов для індивідуального розвитку, реалізації творчих запитів здібної і обдарованої молоді сільської місцевості, формування і розвиток соціально зрілої, творчої, грамотної особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, залученням до вічних національних і загальнолюдських цінностей, підготовка до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство..

Коротка історична довідка: Створений  у 1992 році. Знаходиться під опікою національного університету «Києво-Могилянська академія»

Підпорядкування та економічне забезпечення діяльності: підпорядкований управлінню освіти та науки Запорізької облдержадміністрації.

Особливості організації навчального процесу: на базі колегіуму працює експериментальна робота по запровадженню особистісно-зорієнтованих підходів у освіті (проведено багато семінарів та  відкритих уроків) як обласного, так і республіканського рівня, вперше на Україні розроблено і реалізовано комплексні проектні технології в системі вивчення української філології, здійснюється велика робота  по запровадженню комп’ютерних технологій,  роки працює лабораторія ІПДПО – кафедри психології та педагогіки.

Особливості закладу: колегіум відтворює та оновлює через систему навчально-виховних студій соціально-педагогічні традиції козацтва, в основу роботи колегіуму покладена ідея національного виховання еліти нації, організовує психолого-педагогічний супровід обдарованих та талановитих дітей сільської місцевості, реалізовуючи допрофільне і профільне навчання, готує дітей до самостійного життя. Колегіум прагне стати закладом життєвої компетентності навчання і виховання в якому базується на підвалинах педагогіки і психології життєтворчості.

Метакультура колегіуму: це сама атмосфера, дух, який панує у навчальному закладі – щасливе поєднання свободи з почуттям обов’язку, великої відповідальності. Це створення у шкільному колективі атмосфери душевного комфорту, коли дитина може не боятися, не тривожитись даремно, а почуватися вільно і в той же час виконувати свою часто досить складну роботу добросовісно і відповідально, більше того, переживаючи радість від самого життя, від можливості ствердитися, реалізуватися, «своїм життям до себе дорівнятись». Адже учень, потрапляючи у своєрідне духовне братство колеґіантів та їхніх наставників, усвідомлює таку важливу для себе істину: тут сповідується культ знань, а не оцінки, під час навчання можна не боятися помилитися, врешті, можна вступити в діалог з учителем, котрий вчить самостійно мислити, рефлексувати. Більше того, вчитель надасть учневі максимальної свободи під час розв’язання складної проблеми і щиро порадіє найменшому його успіхові. Адже метакультура сучасної школи – це і розвиток у кожній особистості вільного інтелектуала.

В основі концепції успішності учнів і педагогів «Запорізького Січового колегіуму» визнання усіх дітей талановитими, створення духовного та інтелектуально збагаченого середовища, реалізація філософії особистісно зорієнтованої освіти, розбудова суб’єкт – суб’єктних стосунків між учителем і учнем, представником адміністрації і вчителем, усвідомлення педагогами навчального процесу як мистецтва, що дарує радість.

Педагогічний колектив та адміністрація колегіуму працює відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указів Президента України,рішень Уряду України, органів управління з питань освіти і виховання; правил і норм охорони праці, техніки безпеки, а також Статуту і локальних правових актів школи, дотримувались норм Конвенції про права дитини.

Мета та завдання колективу обумовлені проблемною темою колегіуму «Розвиток компетентної культури особистості учня в умовах школи життєтворчості». Вся діяльність педагогів спрямована на впровадження різноманітних прийомів, методів навчальної та виховної діяльності на всіх ступенях навчання та виховання, які сприяли формуванню життєвої компетентності учнів.